Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie to intelektualnie zdyscyplinowany proces aktywnego i wprawnego konceptualizowania, stosowania, analizowania, syntezowania i/lub oceniania informacji zebranych lub wygenerowanych z obserwacji, doświadczenia, refleksji, rozumowania lub komunikacji, jako drogowskazu przekonań i działań. W podręcznikowej formie jest ono oparte na uniwersalnych wartościach intelektualnych, które wykraczają poza podziały tematyczne: przejrzystość, trafność, dokładność, spójność, istotność, poprawne dowody, uzasadnione powody, głębię i uczciwość.

Mapy argumentów

Mapowanie argumentów polega na produkowaniu diagramów rozumowania złożonych z "prostokątów i strzałek", szczególnie dla złożonych dyskusji i debat. Mapowanie argumentów wspomaga naszą zdolność wyrażania, rozumienia i komunikowania rozumowania, promując w ten sposób krytyczne myślenie.

Możesz myśleć o mapach argumentów jako o wizualnych mapach hierarchicznych.

Celem Arguman.org jest umożliwienie mapowania argumentów wielu użytkownikom.

Kim jesteśmy

Arguman.org to projekt open-source rozwijany przez społeczność. Jeśli chcesz dodać swój wkład, odwiedź poniższy link:

https://github.com/arguman

Team

Contributors

Składamy także serdeczne podziękowania Burakowi Arıkanowi & Kadirowi Akkara za wsparcie intelektualne w rozwijaniu arguman.org.

W sieci

Wydarzenia

Wsparcie finansowe

Jeśli chcesz pomóc nam w opłacaniu serwera:
http://paypal.me/arguman

Jeśli masz ogólne pytanie, sugestię lub opinię, możesz wysłać nam maila: argumananalizi@gmail.com